May 19, 2013

MY IDOL IS EVERYTIME MUSTAFA KEMAL ATATURK
'' MY MORAL LEGACY ARE SCIENCE AND MIND. ''
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


MY IDOL IS EVERYTIME MUSTAFA KEMAL ATATURK A
‘’ MANEVİ MİRASIM BİLİM VE AKILDIR  ’’
‘’ Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır… Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişimini inkar etmek olur… Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. ‘’
Mustafa Kemal Atatürk

 A
 A

A
A
 A